AMPLIACIÓN LIC "SERRA DO SUÍDO", SERRA DO FARO DE AVIÓN, COTO DE EIRA Y MONTE MAIOR - ACOPO